Kontakty
facebook

Přesahy a ořezové značky v programu CorelDraw - díl 2.

02.02.2017

V tomto dílu seriálu o nastavení přesahů a ořezových značek se podíváme na export z populárního programu CorelDraw. Předesíláme, že v tomto seriálu se nebudeme zabývat správnou přípravou dat v jednotlivých programech, ale spíše jednoduchou ukázkou pro začátečníky, jak se dají vyexportovat data s přesahy a křížky. Tedy nic pro profesionály,  profesionál by měl korektní data připravovat například přes Adobe Distiler.

Program CorelDraw umožňuje již dlouhou dobu poměrně jednoduše exportovat data s přesahy a křížky a tak by nikomu neměl činit problém, vytvořit dobrá data pro tisk. Ukážeme Vám jak nastavit možnosti exportu krok za krokem.

CorelDraw již někde od verze X5 poskytuje poměrně dobré výsledky s vlastním exportem do PDF – předešlé verze na tom nebyly zrovna nejlépe a pro profesionální práci se funkce moc nehodila, ale i tak bylo vložení přesahů a křížků velmi jednoduché. Pokud máte verzi X5 a vyšší, je tento postup jednou z dobrých možností přípravy dat pro tiskárnu. Pokud máte verzi nižší, nevadí i tak se doberete poměrně dobrých výsledků. Ilustrační obrázky pochází z Corelu X7 (v anglické a české verzi) a postup je vlastně totožný i ve starších verzích programu, pouze některé položky se mohou mírně měnit. Pojďme na to!

Ilustrujme si postup opět na naší firemní vizitce. 

1) Po založení nového souboru si nastavíme přesný rozměr požadované stránky, podle rozměru stránky totiž budou umístěny ořezové značky a přesahy. Spousta lidí dělá v začátcích chybu a se stránkou nepracují, grafiku umísťují volně do prostoru a to je špatně, pak se jim křížky a přesahy exportovat nepodaří! Tak tedy děláme standardní vizitku 90x50mm, nastavíme si rozměr stránky.

Image 0

Image 1


2) Připravíme grafiku a všechny prvky co jsou do okraje (říkáme slengově na spad), přetáhneme alespoň o 3 mm přes okraj stránky – můžeme i více, ale 3 mm stačí. V našem případě je to celé oranžové pozadí, bílá čára a černý pruh.
Image 2

Image 3


3) Pokud máte takto připravenou grafiku a všechny prvky přesahují přes okraj stránky stačí dát opět v menu File (Soubor) -> Publish to PDF (Publikovat do formátu PDF)
Image 4

Image 5


4) Po vybrání umístění výsledného PDF a jeho pojmenování vybereme položku Settings (Nastavení). Na jednotlivých položkách si ukážeme, jak by měl být export dat do PDF nastaven.
Image 6

Image 7


5) První záložkou je General (Hlavní). Novější verze Corelu mají uloženou předvolbu nastavení normy Pdf /X-1a, takže ji vybereme. Políčko Compatibility (Kompatibilita) by se měla také změnit na PDF/X-1a, pokud ne, tak toto nastavení zvolíme. Vybráním předvolby nastavení PDF/x-1a jednoduše nastavíme další hodnoty pro export, vyhovující většině polygrafických provozů. Máte-li starší verzi programu CorelDraw, kde tato nastavení nejsou, zvolte alespoň nastavení Prepress (Předtisková příprava). Ostatní hodnoty v této záložce slouží pro výběr dokumentů a stránek.
Image 8

Image 9


6) V další záložce Color (Barvy) se nastavuje výstup barev, správné je pracovat s barvami v barevném prostoru CMYK, profil barev (Fogra 39) je také automaticky vložen do PDF - to je dáno právě nastavenou normou PDF/X-1a. Ve starších verzích nastavte Výstup barev CMYK a zaškrtněte vložení profilu barev.
Image 10

Image 11


7) Následuje pro nás nezajímavá záložka Document (Dokument), ve které lze PDF podepsat a zvolit jeho kódování.
Image 12

Image 13


8) Další záložka Objects (Objekty) je však poměrně důležitá. V položce Bitmap compression (Komprese rastrů) lze vybrat jak budou obrazy v PDF komprimovány, zvolte buď bezeztrátovou kompresi ZIP nebo pokud chcete menší dokument, tak JPEG, ale u ní nastavte kvalitu na High (Vysoké). Volit se dá ještě komprese LWZ, ale s ní bývá občas problém, případně můžete zvolit obrazy bez komprese, ale nedivte se potom velikosti dokumentu :-). Dalším polem je Bitmap downsampling (Převzorkování rastrů) a ten určuje rozlišení obrazů, nastavte hodnoty dle obrázku 300/300/1200 dpi. Na pravé straně záložky zaškrtněte Compress text and line art (Komprimovat text a perokresby) a nyní to důležité, zaškrtněte i Export all text as curve (Exportovat veškeré texty jako křivky) - tato volba převede všechny fonty na křivky. Pokud víte, že používáte dobrá a kompatibilní písma s kterými nebude problém, převod dělat nemusíte, ale předpokládám, že tento námi popisovaný postup je určen spíše pro amatéry a dle zkušeností víme, že někteří grafici používají různě kvalitní písma, je lepší vše rozbít na křivky. Dokument sice bude větší a nebudeme moci do něj u nás textově zasahovat, ale vy budete mít  jistotu, že všechny použité fonty se vytisknou správně.
Image 14

Image 15


9) Nyní se dostáváme k tomu hlavnímu a to k záložce Prepress (Předtisková příprava). V této záložce se nastavují námi požadované ořezové značky a přesahy. Zaškrtneme tedy Bleed limit (Mez přesahu) na 3mm - tím nastavíme přesah 3 mm a v sekci Printers marks (Tiskové značky) zaškrtneme Crop marks (Ořezové značky) - a program vloží do dokumentu ořezové značky.
Image 16

Image 17


10) Poslední záložkou je Security (Zabezpečení) a tu necháme nezašrktlou, pokud jsme zvolili kompatibilu PDF X-1a, program nám ani nedovolí v ní něco zaškrtnout.
Image 18

Image 19


Po tomto jednoduchém nastavení dáme pouze Ok, a soubor uložíme. CorelDraw vygeneruje kompatibilní PDF dokument, ve kterém jsou umístěny přesahy a ořezové značky a v tiskárně budou v tomto ohledu spokojeni. :-)


Výsledek by měl vypadat takto:
Image 20

Související články
Ve čtvrtém dílu našeho povídání o tvorbě přesahů a ořezových značek se zaměříme na profesionální program Adobe Indesign. Ten je určený hlavně pro zlom, tedy vytváření knih, brožur či časopisů. Spousta lidí v něm však běžně vytváří i letáky, vizitky a další tiskoviny. Jde o program profesionální a tak díl bude poměrně krátký, protože ořezky a přesahy se v Indesignu vytvářejí velmi jednoduše. Screeny pochází z české verze Adobe Indesign CC 2017.
19.03.2018 / Tiskárna-Vosáhlo
Seriál o tom proč a jak nastavit přesahy a ořezové značky, které po vás každá tiskárna bude požadovat, pokud si budete připravovat data pro tisk sami. A v dalších dílech si také ukážeme, jak se takové přesahy a ořezky nastavují v jednotlivých programech.  
02.01.2017 / Tiskárna-Vosáhlo
Přesahy (spady) a ořezové značky (křížky) v Adobe Photoshopu - poměrně často skloňované téma mezi laickou veřejností. Jak na ně? To si ukážeme v tomto dílu našeho seriálu o tvorbě správných tiskových dat.  
27.02.2020 / Tiskárna-Vosáhlo