Kontakty
facebook

Texty svatebních oznámení pro vaši svatbu

TEXTY SVATEBNÍCH OZNÁMENÍ

 • T1: oznamují, že budou oddáni v sobotu dne 15. 3. 2020 v 11.00 hodin na zámku Sychrov

 • T2: oznamují, že jim dne 12. září 2022 v 10.30 hodin na lomnické radnici končí prosté " JÁ" a začíná krásné "MY"

 • T3: oznamují, že prstýnky zlaté a první polibek manželský vymění v sobotu dne 21. prosince 2022 na Městském úřadě v Sobotce

 • T4: oznamují, že volnost svou za manželské pouto vymění v pátek dne 3. dubna 2023 ve 13.30 hodin na radnici v Nové Pace

 • T5: oznamujeme všem přátelům a známým, že nám budou znít zvony svatební v sobotu dne 15. ledna 2024 v kostele svatého Jakuba Většího v Jičíně

 • T6: oznamují, že se společným jménem pro život podepíší v pátek dne 27. února 2021 v 11.30 hodin na zámku Staré Hrady

 • T7: si dovolují oznámit, že budou oddáni v pátek 18. listopadu 2024 ve 12.00 hodin v jičínské obřadní síni

 • T8: oznamují, že neuposlechli rad zkušených a v sobotu dne 3. října 2025 ve 13.30 hodin na jičínském zámku vymění růžovou svobodu za zlatá pouta manželství

 • T9: spojí své životní cesty v cestu společnou v pátek 30. listopadu 2022 v 9.30 hodin na radnici v Sobotce

 • T10: si dovolují oznámit, že na společnou cestu životem vykročí v sobotu dne 13. ledna 2023 v 11.00 hodin z obřadní síně jičínského zámku

 • T11: Slůvko "ANO" vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem zpečetíme v pátek 11. prosince 2021 v 11.30 na zámku Hrubá Skála

 • T12: oznamují všemu světu jednu krásnou prostou větu "Budeme se brát" v pátek 8. března 2020 v 10.00 hodin na Městském úřadě v Sobotce

 • T13: dovolují si oznámit, že byli oddáni v sobotu dne 15. června 2024v 11.30 hodin v hradecké obřadní síni

 • T14: oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel, stanou v pátek dne 8. srpna 2022 v 10.00 hodin na svatebním koberci obřadní síně hořické radnice. Odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně své "ANO"

 • T15: oznamují, že jejich společný sen se naplní v sobotu 28.dubna 2021 v 11 hodin na jičínském zámku, kde si v průběhu slavnostního obřadu řeknou své "ANO"

 • T16: si dovolují oznámit, že řeknou své "ANO" v sobotu dne 30. února 2021 v 11.30 hodin v obřadní síni jičínského zámku

 • T17: uzavřou manželství v sobotu dne 13. dubna 2022 ve 13.30 hodin na zámku Staré Hrady

 • T18: my oba víme, že jsme si souzeni, proto budeme mít jen jedno příjmení, že lásku a silné pouto k sobě cítíme, prstýnky a polibkem stvrdíme v sobotu 24. listopadu 2024 v 10.30 hodin na zámku Humprecht

 • T19: s velkou radostí vám oznamujeme, že už od pátku 12. června 2021 spolu nechodíme, v tento den se totiž z lásky bereme a své „Ano“ si řekneme ve 13 hodin v jičínské lodžii.

 • T20: vám tímto oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského. Toto rozhodnutí bude potvrzeno na zámku Hrubá Skála v pátek 4. srpna 2020 ve 14 hodin

 • T21: by rádi dali ve známost, že spojí své ruce i srdce na věčnost v kostele Všech svatých na Petrklíči

 • T22: chtějí na vědomí všem dát, že se z lásky budem brát v sobotu dne 1. srpna 2023 na zámku v Dětenicích

 • T23: oznamují, že v sobotu 11. dubna 2021 v 11.30 hodin na jičínském zámku jim končí prosté „JÁ“ a začíná krásné „MY“

 • T24: chceme dál společně žít, milovat se a své „Ano“ si říct v pátek 30. listopadu 2022 ve 12 hodin v obřadní síni zámku Hrubý Rohozec

 • T25: si dovolují oznámit, že v kapli sv. Jana Nepomuckého v Bukvici dne 10. března 2021 bude našemu rozhodnutí požehnáno

 • T26: by rádi dali ve známost, že spojí své ruce v sobotu 8. června 2023 ve 12 hodin v kapli sv. Máří Magdalény na Zebíně

 • T27: oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují v sobotu 15. října 2022 na zahradě našeho rodinného sídla v Holíně

 • T28: oznamují, že od 1. prosince 2021 táhnou za jeden provaz. Vzájemné vázání bude ctěnému publiku předvedeno v kostele Narození Panny Marie v Hořicích

 • T29: jmenovaní nastupují k výkonu trestu doživotního odnětí svobody v pátek dne 6. března 2023 v obřadní svatební síni radnice Města Rovensko pod Troskami

 • T30: oznamují, že nechtějí žít bez sebe a stanou se z nich manželé v sobotu dne 1. září 2024 ve 14 hodin na jičínském zámku.